ใบสมัคร

ระบุตำแหน่งงานที่คุณต้องการทำ,ทักษะความสามารถ

ยกตัวอย่างเช่น : ตัดหญ้า, YOUTUBER
อัพโหลดไฟล์ Resume

รูปผลงาน (ใส่หรือไม่ใส่ก็ได้)

กรุณาแนบ บัตรประชาชน เพื่อความมั่นใจให้กับผู้ว่าจ้าง